Savior of Mankind

Četvrtak, 01 19th

Last updatePet, 18 Nov 2016 11pm

Christian

 • Neprikosnovenost Allaha u Tori

 • 13ti Apostol, Dodaci; Dodatak 2

 • 13ti Apostol, Pitanje 9

 • Kako je Marija (a.s.) zatrudnela?

 • Raspece

 • Koja je prava prica o Isusu a.s.?

 • Sabor u Nicei 325 A.D.

 • Otac i Sin

 • Objasnjenje Hriscanstva

 • Zvezda na Istoku

 • Da li je Iblis (l.a.) Andjeo ili Jinn?

Neprikosnovenost Allaha u Tori

 

Razmisljanje sa Mojsijem a.s. i njegovim naslednikom Joshuom (Yashu’) a.s.

 

 

Mojsije a.s. primenjuje Neprikosnovenost Allaha nad sinovima Israela:

 

Sta je Mojsije a.s. uradio sa svima onima koji su verovali u njega i prihvatili ga, ako nije imigriranje sa njima iz zemlje tirana, da bi primenio Neprikosnovenost Allaha u drugoj zemlji:

Izlazak – glava 7:

15 Idi ujutru k Faraonu.…  16 I reci mu: Gospod Bog jevrejski posla me k tebi da ti kažem: Pusti narod moj, 17 da mi služi u pustinji:  ali, ti eto još ne posluša. [1]

 

A sta se misli pod (služi) ovde je, da bi oni imali dobrog vladara kome bi bili pokorni i ciji bi primer sledili i sa kim bi uspostavili Neprikosnovenost Allaha, u suprotnom dela obozavanja kao molitva, post i slicni, ne zahtevaju imigraciju ljudi, jer oni generalno mogu da se rade svugde. A Yusuf a.s. i porodica Yakova (Jakuba) a.s. u njegovom vremenu je obozavala Allaha u zemlji Egiptu dok je dobri vladar bio Yusuf a.s. Stavise vernici iz Bani (sinova) Israela i i od njih Mojsije i Harun (Aron) a.s. su uspostavili molitve i izvrsavali svoja dela obozavanja u zemlji Egipta sve te godine pre imigracije.


Read more

 Dodatak 2

 * Ovaj dodatak je deo iz “Knjige Monoteizma” od Imam Ahmed Al-Hasana a.s., i svi komentari u ovom Dodatku su od njega a.s.

 

1

Neki reci iz Tore i Biblije, za koje su neki ljudi pretpostavili da znace da se Apsolutno Bozanstvo smesta u svetove kreacije od coveka, i razjasnjenje njihove istine.

 

Rec:

U knjizi ‘Bozanstvo Hrista’ od Shenouda-e III (Pravoslavni Papa), Shenouda III je rekao: ‘Glava Jedan: Njegovo bozanstvo u odnosu na njegovu poziciju u Svetom Trojstvu – on je Logos (Rec).’

(Jovan 1:1) 1 U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.”, govor o njegovoj bozanstvenosti je potpuno jasna ovde.’


Read more

Ko je onaj koji lici (na Isusa) koji je razapet?

 

Pitanje 9:

Kada se cita o slucaju raspeca i zrtvi u izjavama religioznog svestenstva, nalaze se ocigledne kontradikcije, pa da li je moguce da se da konacni iskaz iz tekstova u koje oni veruju?

I koje je tumacenje ove tradicije: “Receno je Imam Abu Abdullah-i Jafar Al-Sadiqu a.s., ‘Koji je razlog da je on nazvan Qa’im (Onaj koji se uzdize)?’ On a.s. je odgovorio, “Uistinu, on se uzdize nakon svoje smrti, on se uzdize sa veoma vaznom stvari, on se uzdize za stvari (koje se ticu) Allaha.” ?


Read more

Kako je Marija (a.s.) zatrudnela?
 

Pitanje:

I spomeni u Knjizi Mariju: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla * i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj Našeg Duha poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. * "Utečem se Milostivom od tebe, ako se Taqiyya (Njega bojiš)!" – uzviknu ona. * "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" – reče on – "da ti poklonim dečaka čista!" * "Kako ću imati dečaka" – reče ona – "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!" * "To je tako!" – reče on. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lako', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unapred određeno!" * I ona zanese i bremenita se skloni daleko negde. * I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. "Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" – uzviknu ona. * I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.” Sveti Kur’an Surat Maryam (19): 16-24


Read more

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

Neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame I Mahdije

  

Raspece

U Jevandjelju nalazimo da je Isus a.s. trazio od Boga da se raspece otkloni od njega.

“35 I otišavši malo pade na zemlju, i moljaše se da bi Ga mimoišao čas, ako je moguće. 
36 I govoraše: Ava Oče! Sve je moguće Tebi; pronesi čašu ovu mimo mene; ali opet ne kako ja hoću, nego kako Ti.”

Jevandjelje po Marku 14

“41 I sam odstupi od njih kako se može kamenom dobaciti, i kleknuvši na kolena moljaše se Bogu 
42 Govoreći: Oče! Kad bi hteo da proneseš ovu čašu mimo mene! Ali ne moja volja nego Tvoja da bude.”

Jevandjelje po Luki 22Read more

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

Neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame I Mahdije

Pitanje:

Koja je prava prica o Isusu a.s.?

I kako je njima izgledalo da je on a.s. ubijen i razapet na osnovu Reci Allaha Uzvisenog,
“I zbog reči njihovih: "Mi smo ubili Mesiju, Isusa, sina Marijinog, Allahova poslanika!" A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili” Sveti Kur’an 4:157 ?


Read more

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

Neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame I Mahdije

 

Immanuel (Emanuilo), ili drugim recima Bog (Allah) je sa nama.


Read more

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

Neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame I Mahdije

 

U Starom Zavetu i Jevandjelju – Otac i Sin

 


Read more

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

Neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame I Mahdije

  

 

Monoteizam je Istina a Istina znaci postaviti stvari na svoje mesto.
Dve ekstremne strane odakle neki posmatraju Istinu su Tafhrit i Ifhrat.

Ifhrat je odbijanje Kalifa Allahovih swt., ili praviti ih a.s. jednakim sa drugima iz Kreacije.
A Tafhrit u Monoteizmu je uzdizanje coveka do statusa Apsolutnog Boga.


Read more

Zvezda na Istoku

 

Sta je to zvezda na Istoku koja je dovela mudrace ka Isusu a.s. iz stihova Jevandjelja?

“1 A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim, i kažu:
2 Gde je car judejski što se rodio? Jer smo videli Njegovu zvezdu na istoku i došli smo da Mu se poklonimo.
Jevandjelje, Matej 2Read more

Da li je Iblis (l.a.) Andjeo ili Jinn?

 

 

Pitanje: Da li je Iblis (Satana/Sejtan), neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, pali Andjeo ili Jinn?

 

 

Odgovor:

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog. Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova. Neka Allah posalje Mir i Blagoslov na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame i Mahdije

 

 

Iblis, Lanatullah, je jinn, ali kao rezultat njegovog obozavanja se uzdigao dok nije postao ranga Andjela a.s. Jer se jinnovi mogu uzdici i uzvisiti u statusu i rangu do statusa kao Andjeli a.s., ali na kraju se Iblis, neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, pobunio protiv Volje Allaha swt. zbog svog ega, i pao je u ambis Pakla.

 

“Mi smo Adama stvorili i onda mu oblik dali, a poslije Anđelima rekli: "Poklonite mu se!" – i oni su se poklonili, osim Iblisa, on se nije hteo pokloniti. "Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?" – upita On. – "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače" – odgovori on. "E onda izlazi iz Dženneta" – reče On – "ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih!" Sveti Kur’an Surat Al-A'raf: 11-13

  

I to je razlog zasto Kur’an nekad Iblisa, Lanatullah, predstavlja jednim od Andjela a.s., a nekada kao jinna.

 

“A kad smo rekli Anđelima: "Poklonite se Adamu!" – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogrešio o zapovest Gospodara svoga.” Sveti Kur’an Surat Al-Kahf: 50

 

I zbog toga je Imam Ali ibn Abu Talib a.s. govorio o Iblisu, Lanatullah, kao o Andjelu u jednom od svojih govora.

 

Obe trdnje su bile tacne u odredjenoj fazi pre Allahove swt. Naredbe da se pokloni Adamu a.s.

I ovde vidimo dokle je on, neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, dostigao pre nego sto mu je naredjeno da se pokloni Adamu a.s., ali njegovo poreklo je od jinna, a oni imaju slobodnu volju kao i ljudi sto je imaju. 

 

“Pitali su Abu Abdullah-u a.s. da li je Iblis bio od Andjela i da li je on dostigao nesto od Naredbe iz Carstava Nebeskih? Imam a.s. je rekao, On (la), nije bio od Andjela i da nije dostigao od Carstava Nebeskih bilo sta, on je bio od Jinna i sa Andjelima, i Andjeli su ga videli kao jednim od njih, ali je Allah znao da on nije jedan od njih. Onda kad mu je naredjeno da se pokloni, sa njim je bilo ono sto je bilo.”

 

“A kada rekosmo Anđelima: "Poklonite se Adamu!" – oni se pokloniše, ali Iblis ne htede, on se uzoholi i posta nevernik.” Sveti Kur’an Surat Al-Baqara: 34

  

"Njegova (Iblisova l.a.) sujeta je stala na put. Zbog toga se on ostetio ponosan i ohol u odnosu na Adama (a.s.) svojstvom svoje kreacije i hvalio se u odnosu na njega na konto svog porekla.

Ovaj neprijatelj Allahov je lider onih koji se hvale, i preteca sujetnih,. On je taj koji je temelj oholosti, suprotstavio se Allahu zbog odore velicine, obukao haljinu nabusitosti a skinuo prekrivac poniznosti. Zar ne znate kako ga je Allah spustio sbog njegove sujete i ponizio ga zbog pretvaranja da je uzvisen? On (swt.) ga je odbacio u ovom svetu i obezbedio mu vatru u onom.

Trebalo bi da izvucete lekciju iz toga sta je Allah ucinio Satani (l.a.), naime On (swt.) je ponistio njegova (l.a.) velika dela i obimne napore zbog sujete u jednom trenutku, iako je Satana (l.a.) obozavao Allaha sest hiljada godina – a da li su to godine ovoga sveta ili onog nije poznato. Ko moze ostati siguran od Allaha posle Satane (l.a.) cineci slicnu neposlusnost? Niko bas. Allah, Uzviseni, nece pustiti coveka u Raj ako uradi istu stvar zbog koje je On (swt.) izbacio Andjela. Njegova (swt.) Naredba za stanovnike Nebesa i Zemlje je ista. Nema prijateljstva izmedju Allaha i bilo koga iz Njegove Kreacije da bi mu On (swt.) dao dozvolu za nezeljenu stvar koju je ucionio neispravnom za sve svetove.

Stoga, treba da se uplasite da vas Satana (l.a.) ne inficira svojom bolescu, i da vas odvede u zabludu svojim pozivom, ili da krene na vas svojim vojskama, jer, tako mi mog zivota, on je stavio strelu u luk za vas, zategao je luk snazno, i cilja u vas iz blizine

"Gospodaru moj" – reče – "zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem” Sveti Kur’an Surat Al-Hijr: 39

Trebalo bi onda da ulozite svu svoju snagu protiv njega, i napor protiv njega, jer, tako mi Allaha, on (l.a.) se hvalio nad vasim (Adamovim a.s.) poreklom, pitao za vas status i govorio snishodljivo o vasim potomcima. On vas napada vosjkama svojim i oni vas presrecu na vasem putu. Jurisaju na vas sa svakog mesta, u pogadjaju vas u svaki zgob prsta. Ne mozete se obraniti ni na koji nacin, niti mozete da ih odbijete svojom odlukom. Vi ste u dubokoj nemilosti, prstenu napada, polju smrti i na putu opasnosti.

Zbog toga treba da ugasite vatru oholosti i plamen netolerancije koji su sakriveni u vasim srcima. Ova sujeta moze postojati u Muslimanu samo spletkarenjem Satane (l.a.), njegovom oholoscu, pakoscu i saputanjima. Odlucite se i imajte poniznost nad vasim glavama, izgazite svoju gordost vasim stopalima i odbacite sujetu sa vasih vratova. Prihvatite poniznost kao oruzije izmedju vas i vaseg neprijatelja, Satane i njegovih vojski (l.a.) On sigurno ima, medju svim ljudima, borce, pomagace, pesadiju i konjicu.”

Imam Ali ibn Abu Talib a.s., iz Nahjul Balagah, deo sermona 191

 

Iblis, Lanatullah, je odbio Allahovog swt. Kalifa a.s. kao kiblu (pravac) ka Allahu Uzvisenom.

Pa ako neko ide prema Allahu swt. sa raznim postupcima obozavanja, a uradi istu stvar kao sto je Iblis l.a. uradio, je slican primer coveka iz Mojsijevog a.s. vremena. On je dostigao Vece Ime i mogao je da vidi Tron, ali je odbio Kalifa Allahovog swt. koji je bio Mojsije a.s., i postao je kao primer psa.

 

Ahmed Al-Hassan

 


Read more

Vi ste ovde: Početna Dokazi Hrišćani